DASAR PRIVASI

 • Pihak Kerajaan Negeri mengumpul maklumat apabila anda mendaftar di portal. Semasa pendaftaran di portal iBAYAQ, anda akan diminta untuk memasukkan nombor kad pengenalan, alamat e-mel, alamat atau nombor telefon.

 • Alamat e-mel yang anda berikan untuk pemprosesan, hanya akan digunakan untuk menghantar notifikasi, resit dan maklumat yang berkaitan dengan pembayaran anda.

 • Pihak Kerajaan Negeri melaksanakan yang untuk menjaga keselamatan maklumat peribadi anda apabila anda memasuki, menghantar atau mengakses maklumat.

 • Pihak Kerajaan Negeri menawarkan penggunaan komputer pelayan yang selamat. Semua maklumat sensitif yang dibekal akan dihantar melalui teknologi Secure Socket Layer (SSL) yang hanya boleh dicapai oleh individu yang diberikan kuasa dengan hak capaian khas.

 • Selepas tamat transaksi, maklumat peribadi anda disimpan pada komputer pelayan Pihak Kerajaan Negeri.

 • Portal iBAYAQ menggunakan teknologi terkini termasuk penyulitan perisian untuk melindungi maklumat anda atau mana-mana data yang anda berikan dalam portal bagi mengekalkan standard keselamatan untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 • Pihak Kerajaan Negeri tidak menjual, memperdagang ataupun memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak luar. Ini tidak termasuk pihak ketiga (jika ada) yang membantu kami dalam mengendalikan portal iBAYAQ.

 • Pihak Kerajaan Negeri juga boleh mengeluarkan maklumat anda apabila kami percaya pengeluaran data tersebut sesuai dan mematuhi undang-undang.

 • Untuk melindungi data peribadi anda, semua storan elektronik dan penghantaran maklumat akaun pengguna disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang terkini.

 • Dasar Privasi dalam talian ini digunakan hanya kepada maklumat yang dikumpulkan melalui portal iBAYAQ dan tidak kepada maklumat yang dikumpul di luar talian.

 • Dengan menggunakan portal iBAYAQ anda bersetuju dengan dasar privasi portal Pihak Kerajaan Negeri.
 • Pihak Kerajaan Negeri mempunyai hak untuk mengubah polisi privasi portal iBAYAQ dan akan menyiarkan perubahan tersebut pada laman ini.

 • Jika terdapat sebarang soalan mengenai dasar privasi ini, anda boleh menghubungi Pihak Kerajaan Negeri menggunakan maklumat di bawah:

  Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Kedah
  Aras 3, Blok E Wisma Darul Aman
  05350 ALor Setar,
  Kedah Darul Aman

  Tel: 04-7027795 / 04-7027796 | Emel: ibayaq@kedah.gov.my

PENAFIAN

Pihak Kerajaan Negeri Kedah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami semasa menggunakan maklumat dalam laman ini.

TERMA DAN SYARAT

Sekiranya anda mengakses portal iBAYAQ ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa terma-terma dan syarat-syarat yang mengikat anda merupakan satu perjanjian diantara anda sebagai pengguna, dengan Pihak Kerajaan Negeri Kedah.

Semua pembayaran adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Semua jumlah dinyatakan ialah dalam MYR - Malaysia Ringgit.

 • Pihak Kerajaan Negeri Kedah tidak akan menerima sebarang liabiliti bagi bayaran yang tidak diterima oleh akaun agensi yang betul jika anda memasukkan nombor akaun yang tidak betul atau butiran peribadi yang tidak tepat. Kami juga tidak akan menerima sebarang liabiliti jika bayaran anda tidak dibenarkan atau ditolak.

 • Anda akan menerima pengesahan bayaran pada skrin dan juga emel selepas membuat pembayaran. Anda boleh mencetak bukti pembayaran apabila transaksi telah selesai (berjaya).

 • Resit pembayaran yang dicetak adalah sah diperlakukan untuk sebarang urusan rasmi.

 • Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai bayaran berlebihan dan layak untuk menuntut bayaran balik, sila hubungi agensi/jabatan berkaitan.

 • Semua butir-butir pembayaran yang dimasukkan melalui portal iBAYAQ ini adalah disulitkan (encrypted) apabila anda sebagai pengguna membuat pembayaran.

 • Pihak Kerajaan Negeri tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kegagalan oleh semasa membuat pembayaran untuk melindungi data pada skrin daripada dilihat orang lain atau diperolehi oleh mereka yang terbabit, semasa proses pembayaran dalam talian.

 • Pihak Kerajaan Negeri boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian perkhidmatan atau keseluruhan perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, berkuatkuasa serta merta.

 • Pihak Kerajaan Negeri mempunyai hak pada setiap masa untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.

 • Pihak Kerajaan Negeri mempunyai hak pada bila-bila masa dan dari masa ke semasa untuk mengubahsuai atau menamatkan, secara sementara atau tetap, perkhidmatan (atau mana-mana bahagian daripadanya) dengan atau tanpa notis.