KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
IBAYAQ

PENDAFTARAN KONTRAKTOR (IDAFTAR) KINI BOLEH DILAKUKAN DI PORTAL IBAYAQ

Kini boleh gunakan iBAYAQ untuk pembayaran Pendaftaran Kontraktor

Diterbitkan Oleh : Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi
Tarikh : 16 Jan 2021

Kembali