KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
IBAYAQ

BAYAR BALIK PINJAMAN PENDIDIKAN SPPNK MELALUI PORTAL IBAYAQ

Bayaran balik pinjaman pendidikan SPPNK secara ONLINE di ibayaq boleh dilaksanakan bermula pada 5 NOVEMBER 2020. Anda boleh membuat bayaran menggunakan online transfer/kad kredit sehingga jumlah baki pinjaman keseluruhan terkini.

Diterbitkan Oleh : Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi
Tarikh : 05 Nov 2020

Kembali