KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
IBAYAQ

NOTIS PENUTUPAN SEMENTARA KAUNTER PERUMAHAN DAN UTC NEGERI KEDAH

Pembayaran boleh dilaksanakan melalui iBayaq

Diterbitkan Oleh : Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi
Tarikh : 29 May 2021

Kembali