KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
IBAYAQ

NOTIS PENUTUPAN SEMENTARA KAUNTER SEKSYEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH (SPPNK)

Pembayaran boleh dilaksanakan melalui iBayaq

Diterbitkan Oleh : Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi
Tarikh : 29 May 2021

Kembali