SISTEM IBAYAQ GO LIVE

Sistem iBAYAQ ini akan go live pada 13 Ogos 2020 (Khamis). Buat fasa permulaan ini, hanya pemilik tanah yang mempunyai tunggakan dengan Pejabat Tanah dan Galian Negeri Kedah sahaja yang boleh menggunakan Sistem iBAYAQ ini.

Diterbitkan Oleh : Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi
Tarikh : 09 Aug 2020

Kembali