KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
IBAYAQ

Perutusan Khas YAB Menteri Besar Kedah

Portal iBAYAQ bertujuan memudahkan dan mempercepatkan bayaran pelbagai jenis hasil kepada Kerajaan Negeri Kedah. Hasil seperti cukai tanah, kutipan bil perumahan, bayaran semula pinjaman pendidikan dan pinjaman usahawan kini semua boleh dibayar secara atas talian.

Ini adalah selari dengan inisiatif mendigitalkan pelbagai perkhidmatan Kerajaan Negeri Kedah.